O nás

„Každé dítě má právo na bezstarostné dětství. Už samo narození dítěte je obrovské štěstí, ale neplatí to pro každé. Některé rodiny nejsou schopny poskytnout svým dětem potřebnou ochranu a péči, a tím se může život pořádně zamotat. Proto jsme tady my, abychom pomohli těm, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují.“
Naším posláním je hájení zájmů a práv ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Naším cílem je pomáhat a spolupodílet se na vytvoření podmínek pro zdárný vývoj a plnohodnotný život pro tyto děti. Nabízíme komplexní sociálně právní pomoc a péči náhradním a biologickým rodinám a dětem v jejich obtížné situaci.

Charakteristika
Poradenské centrum „Klubíčko štěstí“ je nezisková organizace, která byla založen v roce 2016. Má pověření k sociálně-právní ochraně dětí včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území České republiky.
Poskytujeme komplexní služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí, především v náhradní rodinné péči. Klademe velký důraz na odbornost našich pracovníků, kdy všichni naši zaměstnanci mají odbornou způsobilost v sociálně právní ochraně a splňují kvalifikační předpoklady pro výkon SPOD, včetně dlouholeté praxe v této oblasti. Nabízíme osobitý přístup při hledání nejvhodnějšího řešení konkrétních situací. Činnost našeho centra se opírá o znalost právních předpisů a potřeb klientů v oblasti sociální práce a psychoterapeutické péče.

Činnost poradenského centra Klubíčko štěstí

 1. Uzavírání dohod a sledování výkonu pěstounské péče
 2. Odborné poradenství a konzultace v NRP a základních právních rovinách
 3. Psychologické konzultace a psychoterapeutická péče náhradních i biologických rodičů a dětí
 4. Doprovázení pěstounských rodin
 5. Vzdělávání a přednášková činnost v oblasti NRP a péče o dítě
 6. Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou
 7. Facilitace případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě
 8. Rodinná mediace – mimosoudní řešení konfliktů
 9. Supervize pěstounské péče
 10. Pedagogické poradenství
 11. Zajišťování respitní péče – odlehčovací pobyty pro děti
 12. Volnočasové aktivity pro děti a rodiče