Personální zajištění

 

Mgr. Zuzana              Švadlenková  Předseda –statutární zástupce z.s. 602 310 152 info@klubickostesti.cz
Hana Jandusová Ředitelka 737 441 289 jandusova@klubickostesti.cz
Mgr. Zuzana Švadlenková Manažér pro náhradní rodinnou péči; psychoterapeut, lektor, zapsaný mediátor 602 310 152 svadlenkova@klubickostesti.cz
Bc. Lucie Rudinská, DiS. V SOUČASNÉ DOBĚ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ info@klubickostesti.cz
Marie Valouchová Koordinátor služeb v NRP a dohod o výkonu PP 608 381 952 valouchova@klubickostesti.cz
Dana Hanušová, DiS. Sociální pracovnice 723 535 378 hanusova@klubickostesti.cz
Dana Turková, DiS. Sociální pracovnice 721 377 805 turkova@klubickostesti.cz
Bc. Irena Kompertová Sociální pracovnice (Ústí nad Labem) 777 872 050 kompertova@klubickostesti.cz
Mgr. Anna Laluhová Asistentka vzdělávacích a odlehčovacích služeb (Ústí nad Labem) 776 291 400 kompertova@klubickostesti.cz
JUDr. Věra Novotná Metodik SPOD; právník a lektor info@klubickostesti.cz
PhDr. Eva Havlíčková Dětský psycholog; psychoterapeut a lektor info@klubickostesti.cz
Ing. Robert Vacek Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) dpo@klubickostesti.cz