Personální zajištění

Mgr. Zuzana Švadlenková Předseda –statutární zástupce z.s. 602 310 152 info@klubickostesti.cz
Hana Jandusová

Ředitelka

737 441 289

jandusova@klubickostesti.cz

Mgr. Zuzana Švadlenková Manažér pro náhradní rodinnou péči; psychoterapeut, lektor, zapsaný mediátor 602 310 152 svadlenkova@klubickostesti.cz

Bc. Lucie Janoušková, DiS.

Manažér odlehčovacích služeb a koordinátor dohod o výkonu PP

603 729 225

janouskova@klubickostesti.cz

Marie Valouchová

Koordinátor služeb v NRP a dohod o výkonu PP

608 381 952

valouchova@klubickostesti.cz

Dana Hanušová, DiS.

Sociální pracovnice

723 535 378

hanusova@klubickostesti.cz

JUDr. Věra Novotná

Metodik SPOD; právník a lektor

info@klubickostesti.cz

PhDr. Eva Havlíčková

Dětský psycholog; psychoterapeut a lektor

info@klubickostesti.cz