NABÍDKA! Celý vzdělávací seminář v rozsahu 24h na DVD nyní za 2000,- Kč z původních 3600,- Kč

Vzdělávací seminář obsahuje jednotlivé vzdělávací okruhy v celkovém rozsahu až 24 hodin. Jednotlivá témata lze specifikovat a vybrat určitý počet hodin dle potřeb osob pečujících, kdy osvědčení bude vystaveno pouze na daný počet vzdělávacích hodin. Nabídka přednášených témat a jejich časový rozsah:

 Seminář z oblasti vývojové psychologie, školní zralost a specifické poruchy učení- Vývojová psychologie- přednášející PhDr. Eva Havlíčková- 3.30 hod

 Seminář z oblasti kriminality nezletilých a sociálně patologických jevů u dětí – Nástrahy na internetu a sociálních sítí -Kyberšikana- přednášející- Ing. Robert Vacek- 1 hodina

 Seminář z oblasti opatrovnictví nezletilých- Pěstounská péče- forma NRP- přednášející JUDr. Věra Novotná- 2.45 hodin

 Seminář z oblasti práva- Dědické právo- přednášející JUDr. Monika Selvičková, PhD.- 3.45 hodin

 Seminář z oblasti pediatrie- Nejčastější otázky k péči dětského lékaře- přednášející MUDr. Jan Toman- 30 minut

 Seminář z oblasti sociálně patologických jevů- Závislosti na návykových látkách a ostatní závislosti- přednášející Ing. Robert Vacek- 1.45 hodin

 Seminář z oblasti deprivace dítěte a hyperaktivita u dětí, ADHD – přednášející Mgr. Paurová- 2.15 hodin

 Seminář z oblasti psychologie, dítě a ztráta, úmrtí v rodině- přednášející Mgr. Sylvie Stretti- 1.30 hodin

 Seminář z oblasti psychologie- Trauma a děti v pěstounské péči- přednášející Mgr. Eva Pávková- 2.30 hodin

 Seminář z oblasti sociálně-právní- Domácí násilí a syndrom CAN, I. část a II. část- přednášející JUDr. Monika Selvičková, PhD.- 4.30 hodin.

V případě zájmu o seminář nás kontaktujte na tel. čísle: +420 602 310 152