Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021

Přestože nám letošní rok nezačal úplně nejlépe z důvodu covidové situace, kdy jsme museli některé pobyty zrušit, jak pobyt na horách, tak i některé původně plánované vzdělávací pobyty, tak jsme ani trochu nezaháleli.

Naším pěstounským rodinám jsme v době nouzového stavu rozváželi roušky, pořádali video hovory a rovněž jsme natáčeli další vzdělávací semináře formou DVD. Také jsme se snažili najít náhradní termíny pro vzdělávání osob pečujících, což se po menších komplikacích povedlo. Mimo jiné se povedlo najít nový termín na zrušené výročního setkání pěstounských rodin, z loňského října, na parníku v Praze.

Výroční setkání pěstounských rodin na parníku v Praze.

Dne 30.08.2021 proběhlo výroční setkání dětí a osob pečujících na parníku Praha. Pro děti byl připraven program včetně občerstvení. V úvodu programu bylo hovořeno s pěstouny a dětmi, kdy jsme zhodnotili covidový rok 2020, část roku 2021 a probrali nabídku pro rok 2022, včetně legislativních změn. Byly řešeny různé podněty a dotazy ze strany osob pečujících. Byla možnost individuálních konzultací, což bylo ze strany pěstounů využito.

Vzdělávací pobyty:

V červnu proběhl první vzdělávací pobyt v Dolní Malé Úpě, hotel Javor v termínu 17.6.-20. 6.2021.

V září se uskutečnili další tři vzdělávací pobyty a to v Dolní Malé Úpě v termínu 9.9.-12.9.2021 a v Holanech u České Lípy v termínech 16.9.-19.9.2021 a 24.9.-27.9.2021.

V říjnu se uskutečnil poslední vzdělávací pobyt letošního roku a to v Kašperských horách v termínu od 8.10.-11.10.2021.

Osoby pečující získaly 24 hodin povinného vzdělávání, měly možnost využít individuálních konzultací a zúčastnit se večerního společného programu. Pro osoby pečující byly zajištěny studijní materiály, program po celou dobu pobytu. Plně bylo hrazeno ze státního příspěvku ubytování, lektorská činnost a osobní péče o děti včetně ubytování a animační program. Témata vzdělávacího programu: Psychohygiena („Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.“ (E. Gibbon) ; Poznej sám sebe  – jak si člověk tvoří obraz svého já. ; Jak se učí klidu.; Denní snění, fantazie, meditace, chůze, Vytrvalost a pevná vůle. Psychologie- Komplex obětního beránka –(Vytváření obětních beránku je jedním z fenoménu, s nimiž se setkáváme ve skupinách, je specifické pro rodinná a společenská uspořádání. Za obětního beránka bývají označováni jednotlivci nebo skupiny, jež jsou viněni z toho, že jsou příčinou neštěstí. Hra na obětního beránka slouží k tomu, aby se její iniciátor zprostil své vlastní odpovědnosti. Ohodnocen jako odlišný a tudíž ohrožující a zaslouží si být nenáviděn). ADD/ADHD v dětství a dospělosti –(Opakovaná selhání, neúspěchy, neporozumění, nepochopení a citové újmy vedou k narušenému sebeobrazu a ubývající sebeúctě; Symptomy, diagnostika, léčba; ADHD není duševní nemoc ale neurologická vada)  – přednášející Mgr. Lada Pourová. Agrese předškolního a školního věku– přednášející Mgr. Květuše Sluková, PhD. NRP a legislativní změny, Pěstounská péče, rozšíření práv v PP, změna příjmení dítěte v PP, ochrana majetku dítěte v pěstounské a poručenské péči – přednášející JUDr. Věra Novotná

V době vzdělávání byla zajištěna osobní péče o děti. V rámci animačního programu dle místa pobytu se děti koupaly v bazénu, byly na výletě vláčkem, měly výtvarné a sportovní aktivity. V Kašperských horách měly děti možnost navštívit oboru s vlky v Srní.  Večer se opékaly vuřty. Hrály hry, chodily na procházky.

V létě proběhly dva naše tábory pro děti

První v termínu od  4.7. – 10. 7. 2021 v Rekreačním středisku AERO Holany u České Lípy.

Organizace odlehčovacího pobytu dětí byla zajištěna pracovníky našeho poradenského centra.   Pobyt byl situován do prostředí Máchova kraje v Rekreačním středisku „AERO Holany“ s možností bohatého sportovního a rekreačního vyžití.

Program pobytu byl zaměřen na: sportovní aktivity spojené s turistikou a vodními sporty, soutěže, hry, vycházky, koupání v bazénu, jízda na lodičkách, výroba oddílových vlajek, lodiček, hledání pokladu, soutěže v týmech, turistické výlety po památkách a přírodních zajímavostech, celodenní výlet – návštěva Máchova jezera, projížďka parníkem, návštěva ZOO koutku a prohlídka s výkladem v psím útulku Doksy, hasičská exhibice s výkladem.

Druhý pobyt v termínu od 21.8.- 27.8.2021 byl rovněž v rekreačním středisku Aero Holany  u České Lípy, nedaleko od Máchova jezera s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné sportovní činnosti. Tento pobyt s výukou anglického jazyka je určen pro děti navštěvující základní školu.

V rámci tohoto pobytu probíhala výuka anglického jazyka a také komunikace během běžných denních činností v angličtině. Vše nenásilně formou hry. V rámci sportovních činností se děti první dny koupaly, kdy počasí ještě přálo, jezdily na loďkách a šlapadlech. Program byl uzpůsoben tak, aby z části probíhala výuka a hry. Prví den byly děti rozřazeny do čtyř skupin dle znalostí anglického jazyka, čtyři lektoři se pak individuálně věnovali jednotlivým skupinám. Na každý den bylo dáno téma, ke kterému v závěru dne děti připravily scénku např. téma jídlo a potraviny ztvárnily jako návštěvu restaurace, kdy si v anglickém jazyce hrály na hosty, kuchaře a číšníka. Jeden den se uskutečnil celodenní výlet, navštívili jsme „Včelí farmu“ v Dubičné, kde se děti seznámily s životem včel a to i formou odborné přednášky, viděly vnitřek úlu, měly možnost si vyrobit ze včelího vosku svíčky, které si pak odvezly. Dále jsme navštívili město Úštěk, kde proběhla exkurze expozice sladkovodních ryb i s přednáškou. Pro děti jsme též připravili večerní „bojovku“, kde plnily úkoly. Anglický tábor patří k těm nejvíce oblíbeným pobytům.