Vzdělávání osob pečujících

Během roku 2017 naše Poradenské centrum, uskutečnilo tři čtyřdenní vzdělávací semináře a čtyři jednodenní vzdělávací semináře pro osoby pečující, se kterými máme uzavřenu dohodu a dále pro osoby pečující, kteří mají uzavřenou dohodu s jinými organizacemi. Celkem bylo proškoleno 194 osob pečujících. V době vzdělávání osob pečujících byla zajištěna osobní péče o děti s animačním programem.