Odborné vzdělávání pro osoby pečující od 6. 9. – 9 .9. 2018 v rekreačním zařízení AERO Holany.

Obsahovalo 4- denní vzdělávací cyklus v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který byl rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky byly připraveny studijní materiály. Přednášeli JUDr. Věra Novotná oblast právní problematiky, PhDr. Jan Mattioli, Ph.D ; Mgr. Tamara Wölfelová oblast psychologie a psychopatologie, Ing. Robert Vacek oblast kriminality dětí a mládeže. Program byl tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z pohledu právního odvětví, psychologie, psychosomatiky a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě.

V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob pečujících, celkem 24 hodin, u pro děti probíhaly sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále probíhaly výlety v blízkém okolí. Pro děti byl připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků.

Fotografie ke stažení zde